تابلوسازى و هنر فيكسه كارى

تابلوى ساندویچى فرى کثیف یا ساندویچ فریدون

تابلوسازى فیکسه کارى هنرى ارزشمند و به جا مانده از عزیزانى است که با هنر دست اثرى بسیار بى بدیل و ارزشمند به یادگار میگذاشتند. کمبود امکانات و لوازم ایجاد میکرد براى ساخت یک تابلو زمان زیادى صرف ساخت تابلو شود. ابتدا طرح تابلو روى کاغذ کشیده میشد و آنقدر با هنر خطاطى اتود زده میشد تا یک طرح و نوشته مورد تایید قرار میگرفت. آنوقت در کارگاه هاى تاریک روى پلاستیک شروع به فیکسه کردن یا چاپ کردن روى پلاستیک انجام میشد.

دقت زیاد و زمان زیادى به طول می انجامید تا یک اثر هنرى که شاهکار دست بزرگان عرصه تابلوسازى بود خلق شود تابلوى ساندویچى فرى کثیف در خیابان خرمشهر که تابلوى آن نشان دهنده قدمت و سابقه درخشان این کسب کار نیز هست یک تابلو فیکسه مى باشد. استاد حسن رحیمى از اساتید و پیشگسوتان بنام تابلوسازى در ایران از بهترین فیکسه کارهاى تابلوسازى در ایران هستند که آثار بسیار ارزشمند و بر جاى مانده در ذهن مردم ایران از هنرهاى این شخصیت ارزشمند و با اخلاق مى باشد.

تابلوهاى فیکسه که بر روى طلق هاى پلاستیکى حک میشد به صورت کشوى و ریلى روى فریم ساخته شده با ورق آهنى که داخل آن نور مهتابى قرار داشت نصب میشد معمولا دو تابلوساز فیکسه کار و قاب ساز مدت زمان نزدیک به بیست روز تا یکماه زمان صرف ساخت یک تابلو فیکسه میکردن که با توجه به کار کردن با رنگ و پلاستیک آثار مخربى روى سلامت ریه آنها داشت. با دقت روى یکى از این قبیل تابلوها که بعد از سالیان طولانى هنوز ظاهر جذاب و زیباى خود را حفظ کرده تابلوى ساندویچى فرى کثیف یا ساندویچى فریدون مى باشد که با مشاهده تابلو میتوان قدمت و اصالت این کسب و کار را در تابلوى فیکسه آن دید. حسى که دیدن تابلوى ساندویچى فرى کثیف به ما منتقل میکند قلم دست یک هنرمند تراز اول و یک تابلوساز بسیار ماهر مى باشد که توانسته تابلوى رو بسازد که نزدیک به پنجاه سال از عمر آن میگذرد و همچنان بر روى سر درب مغازه این ساندویچى قدیمى و با اصالت میدرخشد.

تابلوسازى و هنر فیکسه کارى  تابلوى ساندویچى فرى کثیف